Get Adobe Flash player

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

 yahoo-messenger

Lượt truy cập

358651
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
166
221
782
3807
4154
358651

Giáo án điện tử HKII

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2016 - 2017

----------o0o----------

 

MÔN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Toán

Tải về

Vật lý

Tải về

Hóa học

Tải về

Sinh học

Tải về

Sử

Tải về

Địa lý

Tải về

Ngữ văn

Tải về

Công dân

Tải về

Tiếng Anh

Tải về

Tin học

Tải về

Âm nhạc

Tải về

Mỹ thuật

Tải về

Công nghệ

Tải về

 

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2015 - 2016

----------o0o----------

 

MÔN

KHỐI

HỌC KÌ

Toán

Khối 6

Khối 7

 Tiết 64

Khối 8

 Tiết 61

Khối 9

 Tiết 58

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Sự nóng chảy

Khối 9

Hóa

Khối 8

 Nước

Khối 9

Sinh

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Sử

Khối 6

 Bài 26

Khối 7

 Bài 26

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

 Bài 22

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ngữ văn

Khối 6

Khối 7

 Tiết 115 - Liệt kê

Khối 8

 Câu điều kiện

Khối 9

 Tiết 147

GDCD

Khối 6

 Bài 17

Khối 7

 Mục đích học tập của học sinh

Khối 8

Khối 9

Tiếng anh

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Unit 13

Khối 9

Tin học

Khối 6

 Bài 20

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Âm nhạc

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Mỹ thuật

Khối 6

Khối 7

 Tiết 27

Khối 8

Khối 9

Công nghệ

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Bài 15

Khối 9

 

--------------------o0o--------------------

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2014 - 2015

 

MÔN

KHỐI

HỌC KÌ

Toán

Khối 6

Phép nhân phân số 

Khối 7

Khối 8

Bất Pt bậc nhất một ẩn

Khối 9

 Hệ thức Viet

Khối 6

Khối 7

 Sự bay hơi và ngưng tụ

Khối 8

Khối 9

Hóa

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 Rượu Etylic

Sinh

Khối 6

Khối 7

Sự tiến hóa về sinh sản 

Khối 8

Khối 9

Sử

Khối 6

 Bài 22: Sử lớp 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Đặc điểm sông ngòi VN 

Khối 9

Ngữ Văn

Khối 6

 Tiết 120

Khối 7

 Dấu chấm lửng

Khối 8

Khối 9

 Nghị luận TT Đạo Lý

GDCD

Khối 6

 Bài 11

Khối 7

 Tiết 24

Khối 8

 Phòng chống nhiễm HIV

Khối 9

Tiếng Anh

Khối 6

Khối 7

 Bài 11

Khối 8

Khối 9

 Unit 14

Tin học

Khối 6

Khối 7

Bài 8: Tiết 1 

Khối 8

Khối 9

Âm Nhạc

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Âm nhạc 8

Khối 9

Mỹ Thuật

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Trang trí tự do

Khối 9

Công Nghệ

Khối 6

 Bài 19

Khối 7

Khối 8

 Bài 48

Khối 9

Thông báo mới

  • Picture 300.jpg
  • Picture 302.jpg
  • WP_20130926_006.jpg