Get Adobe Flash player

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

 yahoo-messenger

Lượt truy cập

358659
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
174
221
790
3815
4154
358659

Giáo án - Điện tử HKI

 

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2017 - 2018

 

-----o0o-----

 

 

MÔN

BÀI GIẢNG

ĐIỆN TỬ

Toán

TOAN_HKI

Vật lý

LY_HKI

Hóa học

HOA_HKI

Sinh học

SINH_HKI

Sử

SU_HKI

Địa lý

DIA_HKI

Ngữ văn

VAN_HKI

Công dân

CD_HKI

Tiếng Anh

TA_HKI

Tin học

TH_HKI

Âm nhạc

AN_HKI

Mỹ thuật

MT_HKI

Công nghệ

CN_HKI

 

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2016 - 2017

-----o0o-----

 

MÔN

BÀI GIẢNG

ĐIỆN TỬ

Toán

TOAN_HKI

Vật lý

LY_HKI

Hóa học

HOA_HKI

Sinh học

SINH_HKI

Sử

SU_HKI

Địa lý

DIA_HKI

Ngữ văn

VAN_HKI

Công dân

CD_HKI

Tiếng Anh

TA_HKI

Tin học

TH_HKI

Âm nhạc

AN_HKI

Mỹ thuật

MT_HKI

Công nghệ

CN_HKI

 

------o0o----- 

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN

KHỐI

TIẾT - BÀI

Toán

Khối 6

 Làm quen số nguyên âm

Khối 7

 Tiết 27

Khối 8

 Bài 9

Khối 9

 Vị trí tương đối đường thẳng - đường tròn

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Áp suất

Khối 9

Hóa

Khối 8

Tiết 33 

Khối 9

Sinh

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Bệnh tật và di truyền

Khối 9

Sử

Khối 6

Khối 7

 Bài 18

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 Thực hành

Ngữ văn

Khối 6

 Tiết 57

Khối 7

 Chuẩn mực sử dụng từ

Khối 8

 Tiết 59

Khối 9

GDCD

Khối 6

 Bài 11

Khối 7

 Tự tin

Khối 8

Khối 9

Tiếng anh

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Unit 8: Write

Khối 9

Tin học

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Thực hành

Khối 9

Âm nhạc

Khối 6

Khối 7

 Tiết 9

Khối 8

Khối 9

Mỹ thuật

Khối 6

 Bài dạy bộ đội

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Công nghệ

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Bản vẽ chi tiết

Khối 9

 

---------------------------------o0o-------------------------------------- 

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014-2015

MÔN

KHỐI

TIẾT - BÀI

Toán

Khối 6

 Tiết 40

Khối 7

Khối 8

 Bài 7

Khối 9

 Bài 4

Khối 6

 Mặt Phẳng Nghiêng

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Hóa

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 Sắt

Sinh

Khối 6

 Thụ Phấn

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Sử

Khối 6

 Nước Văn Lang

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 Bài 26

Ngữ Văn

Khối 6

 Tiết 66

Khối 7

 Ôn tập

Khối 8

Khối 9

 Tiết 82

GDCD

Khối 6

Khối 7

 Bài 11

Khối 8

 Lao Động Sáng Tạo

Khối 9

Tiếng Anh

Khối 6

 Unit 8

Khối 7

Khối 8

 Unit 8

Khối 9

Tin học

Khối 6

Khối 7

Khối 8

 Thực hành

Khối 9

Âm Nhạc

Khối 6

 Vui Bước Trên Đường

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Mỹ Thuật

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Trang trí mặt nạ 

Khối 9

Công Nghệ

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Đèn ống Huỳnh Quang 
 

Thông báo mới

  • Picture 300.jpg
  • Picture 302.jpg
  • WP_20130926_006.jpg