Get Adobe Flash player

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

 yahoo-messenger

Lượt truy cập

358654
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
169
221
785
3810
4154
358654

Ngân hàng câu hỏi HKII

 

HỌC KÌ II: NĂM HỌC 2017 - 2018

 

-----------o0o------------

 

MÔN

NGÂN HÀNG

CÂU HỎI

Toán

TOAN_HKII

Vật lý

LY_HKII

Hóa học

HOA_HKII

Sinh học

SINH_HKII

Sử

SU_HKII

Địa lý

DIA_HKII

Ngữ văn

VAN_HKII

Công dân

CD_HKII

Tiếng Anh

TA_HKII

Tin học

TH_HKII

Âm nhạc

AN_HKII

Mỹ thuật

MT_HKII

Công nghệ

CN_HKII

 

HỌC KÌ II: NĂM HỌC 2016 - 2017 

-----------o0o------------

MÔN

NGÂN HÀNG

CÂU HỎI

Toán

TOAN_HKII

Vật lý

LY_HKII

Hóa học

HOA_HKII

Sinh học

SINH_HKII

Sử

SU_HKII

Địa lý

DIA_HKII

Ngữ văn

VAN_HKII

Công dân

CD_HKII

Tiếng Anh

TA_HKII

Tin học

TH_HKII

Âm nhạc

AN_HKII

Mỹ thuật

MT_HKII

Công nghệ

CN_HKII

 

HỌC KÌ II: NĂM HỌC 2015 - 2016

-----------o0o------------

MÔN

KHỐI

HỌC KÌ

Toán

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

       Khối 7 _ĐS

HKII

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Hóa

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Sinh

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Sử

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Địa

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Ngữ văn

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

GDCD

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Tiếng anh

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Tin học

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Âm nhạc

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Mỹ thuật

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

Công nghệ

Khối 6

HKII

Khối 7

HKII

Khối 8

HKII

Khối 9

HKII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------o0o-------------------

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN

KHỐI

HỌC KÌ

Toán

Khối 6

  HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Hóa

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Sinh

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Sử

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Địa

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Ngữ Văn

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

GDCD

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Tiếng Anh

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Tin học

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Âm Nhạc

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Mỹ Thuật

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

Công Nghệ

Khối 6

HỌC KÌ II

Khối 7

HỌC KÌ II

Khối 8

HỌC KÌ II

Khối 9

HỌC KÌ II

 

Thông báo mới

  • Picture 300.jpg
  • Picture 302.jpg
  • WP_20130926_006.jpg