Get Adobe Flash player

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

 yahoo-messenger

Lượt truy cập

358641
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
156
221
772
3797
4154
358641

Đề Thi - Kiểm Tra HKII

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2016 - 2017

-----------o0o--------

 

MÔN

ĐỀ KIỂM TRA

THAM KHẢO

ĐỀ THI

THAM KHẢO

Toán

Đề toán Đề toán

Vật lý

Đề lý Đề lý

Hóa học

Đề hóa Đề hóa

Sinh học

Đề sinh Đề sinh

Sử

Đề sử Đề sử

Địa lý

Đề địa Đề địa

Ngữ văn

Đề ngữ văn Đề ngữ văn

Công dân

Đề CD Đề CD

Tiếng Anh

Đề TA Đề TA

Tin học

Đề tin học Đề tin học

Âm nhạc

Đề Âm nhạc

Đề Âm nhạc

Mỹ thuật

Đề MT Đề MT

Công nghệ

Đề CN Đề CN

 

 

 

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2015 - 2016

----------o0----------

 

MÔN

KHỐI

ĐỀ KT

THAM KHẢO

ĐỀ THI

THAM KHẢO

Toán

Khối 6

ĐỀ TOÁN ĐỀ TOÁN

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Khối 6

ĐỀ LÝ ĐỀ LÝ

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Hóa

Khối 8

ĐỀ HÓA ĐỀ HÓA

Khối 9

Sinh

Khối 6

ĐỀ SINH ĐỀ SINH

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Sử

Khối 6

ĐỀ SỬ ĐỀ SỬ

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

ĐỀ ĐỊA ĐỀ ĐỊA

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ngữ văn

Khối 6

ĐỀ NGỮ VĂN ĐỀ NGỮ VĂN

Khối 7

Khối 8

Khối 9

GDCD

Khối 6

ĐỀ GDCD ĐỀ GDCD

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tiếng anh

Khối 6

ĐỀ TIẾNG ANH ĐỀ TIẾNG ANH

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tin học

Khối 6

ĐỀ TIN HỌC ĐỀ TIN HỌC

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Âm nhạc

Khối 6

ĐỀ ÂM NHẠC

ĐỀ ÂM NHẠC

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Mỹ thuật

Khối 6

ĐỀ MỸ THUẬT

ĐỀ MỸ THUẬT

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Công nghệ

Khối 6

ĐỀ CÔNG NGHỆ ĐỀ CÔNG NGHỆ

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 

-------------------o0o---------------------

HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2014 - 2015

 

MÔN

KHỐI

ĐỀ KT

THAM KHẢO

ĐỀ THI

THAM KHẢO

Toán

Khối 6

Tổng hợp - Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Khối 6

Tổng hợp - Đề KT  Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Hóa

Khối 6

 Tổng hợp - Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Sinh

Khối 6

Tổng hợp Đề KT  Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Sử

Khối 6

Tổng hợp Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

 

 Tổng hợp Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ngữ Văn

Khối 6

Tổng hợp - Đề KT  Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

GDCD

Khối 6

Tổng hợp - Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tiếng Anh

Khối 6

Tổng hợp - Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tin học

Khối 6

 Tổng hợp - Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Âm Nhạc

Khối 6

 

 


Tổng hợp - Đề Thi

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Mỹ Thuật

Khối 6

 

 

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Công Nghệ

Khối 6

  

Tổng hợp Đề KT 

Tổng hợp - Đề Thi CN

Tổng hợp - Nghề

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 

Thông báo mới

  • Picture 300.jpg
  • Picture 302.jpg
  • WP_20130926_006.jpg